Home Food อินนูล่า (อินนูลิน จากรากชิโครี่)

อินนูล่า (อินนูลิน จากรากชิโครี่)

by admin

ปัจจุบันการรับประทานอาหารไม่ได้เป็นเพียงการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ในบางครั้งอาหารเหล่านั้นยังต้องมีส่วนช่วยในการป้องกันโรค กระตุ้นภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นด้วย ซึ่งการเลือกใช้อาหารที่มาจากธรรมชาติก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง เนื่องจากพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เช่น ชิโครี่ (Chicory) แก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) หอมหัวใหญ่ กระเทีม ข้าวสาลี กล้วย เป็นต้น พืชเหล่านี้ มีสารสำคัญที่เรียกว่า อินนูลินเป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกัน แล้วอินนูลินคืออะไร เราลองมาทำความรู้จักไปพร้อมๆ กันนะคะ


อินนูลิน

อินนูลินเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีโมเลกุลของฟรุกโตสต่อเชื่อมเป็นสายโซ่ จำนวน 10-50 โมเลกุล ทำให้อินนูลินมีคุณสมบัติเป็นอาหารเยื่อใย (Dietary fiber) ที่ไม่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหาร อินนูลินจึงผ่านไปถึงลำไส้ใหญ่ และถูกนำไปใช้โดยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ หรือโพรไบโอติก (Probiotics) เช่น บิฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) กลุ่มของแบคทีเรียที่ผลิตกรดแล็กติก (Lactic acid bacteria, LAB) ทำให้แบดทีเรียที่มีประโยชน์เหล่านี้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นโทษ เช่น Cloostridium perfringens และ Escherichia coli ดังนั้น อินนูลินจึงนับได้ว่าเป็นสารพรีไบโอติก (Prebiotic) ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ ช่วยในการย่อยและการดูดซึมอาหาร การดูดซึมแคลเซียม และการสังเคราะห์วิตามิน (Schaafsma และ Slavin, 2015)

กลไกในการทำหน้าที่ที่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของพรีไบโอติกผ่านกลไกการทำหน้าที่ของจุลินทรีย์สุขภาพโดย (วันดี,2551)

  • การกระตุ้นการเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ
  • จุลินทรีย์หมักพรีไบโอติกเกิดผลผลิตเป็นกรดยับยั้งการเติบโตของเชื้อฉวยโอกาสและเชื้อก่อโรค

รากชิโครี่ (Chicory) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ชอบอากาศหนาวเย็น มีอายุสั้นฤดูเดียว ลำต้นเดี่ยว มีลักษณะกลมๆ อวบอ้วน มีข้อสั้นๆ จะมีก้านใบสั้นอวบน้ำหุ้มอยู่ ใบจะออกเรียงสลับโดยรอบๆ ปกคลุมที่โคนลำต้น รสชาติออกขม เผ็ดนิดๆ มีระบบรากแก้ว เป็นรากแก้วที่พองโต เรียกว่าหัว ไว้เก็บสะสมอาหาร มีลักษณะทรงกลมยาวใหญ่อวบๆ ทรงกรวยยาว ทรงกระบอกมีสีขาวนวล นิยมปลูก 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ ชิโครี่สีขาว และชิโครี่สีแดง

ตัวอย่างการศึกษา

ตัวอย่างการศึกษาผลของพรีไบโอติกอินนูลินและไพรไบโอติก Bifidobactirium longum ต่อปริมาณของจุลลินทรีย์ในอุจจาระของอาสาสมัครสุขภาพดี ของ Harmsen และคณะ, 2002 โดยการให้อาสาสมัครรับประทานพรีไบโอติกปริมาณ 9 กรัม/วัน และไพรไบโอติกที่อยู่ในรูปของแคปซูลจำนวน 9 แคปซูล/วัน ทุกๆ วันเป็นเวลา 14 วัน จากนั้นทำการตรวจนับจุลลินทรีย์ ผลการทดลองพบว่า การรับประทานพรีไบโอติก ทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ (Bifidobacteria) มีปริมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่แบคทีเรียที่เป็นโทษ (Eubacterium rectale และ Clostridium coccoides) มีปริมาณลดลง ส่วนการรับประทานไพรไบโอติกนั้นไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของ Bifidobacteria นอกจากนี้การทดลองนี้ยังสรุปว่าการปรับเปลี่ยนปริมาณของ Bifidobacteria ในลำไส้ได้รับผลมาจากพรีไบโอติกมากกว่าโพรไบโอติก

เอกสารอ้างอิง : https://ilfar.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99-inulin- %E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/, วันที่สืบค้น 24 ตุลาคม 2562. วันดี วราวิทย์.2551.ไพรโบโอติก และพรีไบโอติก (Probiotics and Prebiotics). แหล่งที่มา : https://www.doctor.or.th/clinic/detail/ 6931, วันที่สืบค้น 1 กุมภาพันธ์ 2560.Harmsen, H.J.M., G.C. Raangs, A.H. Franks, A.C.M. Wildeboer-Veloo and G.W. Welling. 2002. The Effect of the prebiotic inulin and the probiotic bifidobacterium longum on the fecal microflora of healthy volunteers measured by FISH and DGGE. Microb. Ecol. Health Dis. 14: 211–219.Schaafsma, G. and J.L. Slavin. 2015. Significance of inulin fructans in the human diet. Comp. Rev. Food Sci. Food Safety. 14: 37–47.

FacebookTwitterLineปัจจุบันการรับประทานอาหารไม่ได้เป็นเพียงการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ในบางครั้งอาหารเหล่านั้นยังต้องมีส่วนช่วยในการป้องกันโรค กระตุ้นภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นด้วย ซึ่งการเลือกใช้อาหารที่มาจากธรรมชาติก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง เนื่องจากพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เช่น ชิโครี่ (Chicory) แก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) หอมหัวใหญ่ กระเทีม ข้าวสาลี กล้วย เป็นต้น พืชเหล่านี้ มีสารสำคัญที่เรียกว่า อินนูลินเป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกัน แล้วอินนูลินคืออะไร เราลองมาทำความรู้จักไปพร้อมๆ กันนะคะ อินนูลิน อินนูลินเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีโมเลกุลของฟรุกโตสต่อเชื่อมเป็นสายโซ่ จำนวน 10-50 โมเลกุล ทำให้อินนูลินมีคุณสมบัติเป็นอาหารเยื่อใย (Dietary… Trends อินนูล่า (อินนูลิน จากรากชิโครี่) Netherlands
Nutrition facts: - calories - fat
Rating: 5.0/5
( 1 voted )

Ingredients

  • อินนูลิน / Inulin (90%)

Instructions

ปริมาณผลิตภัณฑ์ 10 กรัมต่อปริมาณของเหลว 120 มิลลิลิตร

น้ำหนักสุทธิต่อ 1 ช้อนตวง เท่ากับ 5 กรัม

ขนาดรับประทาน 2 ช้อนตวงต่อวัน

แสดงความคิดเห็น

comments